Porady

Alimenty na rodzica – obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców

• Zakładki: 15


Alimenty na rodzica zasądzane są znacznie rzadziej niż alimenty na dziecko i dla współmałżonka. Nie oznacza to, że takich spraw w polskim sądownictwie brakuje. Kiedy dziecko musi płacić alimenty na rodzica, a kiedy z tego obowiązku może zostać zwolnione?

Kiedy dziecko musi płacić alimenty na rodzica?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje sytuacje, gdy członkowie rodziny w linii prostej oraz rodzeństwo, mogą zostać zobowiązani do dostarczania środków na utrzymanie bliskiej osoby. W przypadku wystąpienia rodzica o taką pomoc od swojego dziecka, muszą nastąpić przesłanki:

  • rodzic musi znaleźć się w niedostatku – za niedostatek najczęściej przyjmuje się sytuacje, gdy brakuje środków na jedzenie, mieszkanie, leki
  • gdy rodzic nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej

Alimenty na rodzica – kiedy dziecko może ich uniknąć?

Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich w przeszłości nie zwalnia jednoznacznie dziecka z obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, który znalazł się w niedostatku. Jednak sądy w zdecydowanej większości przypadków oddalają takie powództwo, gdy rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich lub gdy dziecko w inny sposób udowodni rażące zaniedbania rodzica wobec dziecka.

Alimenty na rodzica nie powinny być przyznane, gdy dziecko udowodni, że rodzicowi nie brakuje środków na zaspokojenie najważniejszych potrzeb albo że niedostatek, w jakim się znajduje, wynika z rażących zaniedbań rodzica. Również unikanie podjęcia pracy zarobkowej może uchronić dziecko od obowiązku alimentacyjnego. Rodzicowi nie zostanie przyznane prawo do alimentów, jeśli otrzymuje alimenty od byłego małżonka (lub małżonka w separacji) lub gdy pozostaje w związku małżeńskim.

Inną przyczyną odrzucenia powództwa może być sytuacja finansowa dziecka, która uniemożliwia pomoc rodzicowi. Ponadto w przypadku, gdy pozwany ma rodzeństwo, powództwo rozpatrywane jest wobec wszystkich dzieci powoda. Wysokość przyznanych alimentów na rodzica uzależniona jest od sytuacji materialnej dziecka, a w przypadku rodzeństwa od indywidualnej sytuacji materialnej każdego dziecka.

Artykuł powstał we współpracy z radcą prawnym Małgorzatą Maciejewską.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
20 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *