Porady

Czym jest zarzut zatrzymania w sprawach frankowych?

• Zakładki: 19


Oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania oraz zarzut zatrzymania, który może zostać złożony na dowolnym etapie procesu o unieważnienie kredytu frankowego, to często stosowana praktyka przez banki. Czym skutkuje i czy frankowicze powinni obawiać się zarzutu zatrzymania?

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych – jakie przynosi konsekwencje dla kredytobiorcy?

Prawo zatrzymania chroni interesy obu stron umowy, która zostaje unieważniona lub zerwana. W takim przypadku obie strony powinny rozliczyć się ze wzajemnie świadczonych sobie usług – każda ze stron powinna oddać drugiej to, co otrzymała na skutek zawartej umowy. Prawo zatrzymania pozwala każdej ze stron wstrzymać się zwrotem świadczenia do chwili, gdy druga ze stron nie zaoferuje zwrotu swojego świadczenia lub nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

W przypadku spraw o unieważnienie kredytów frankowych podniesiony przez pozwany bank zarzutu zatrzymania skutkuje:

  • wstrzymaniem się banku ze zwrotem wpłaconych przez klienta rat do czasu, gdy klient nie zaoferuje zwrotu kapitału lub nie zabezpieczy roszczenia o zwrot
  • co do zasady częściowym lub całkowitym oddaleniem roszczenia kredytobiorców o ustawowe odsetki

Należy mieć na uwadze, że sądy nie uznają hipoteki jako zabezpieczenia praw banku, ponieważ unieważnienie umowy kredytowej prowadzi do upadku hipoteki. Dla kredytobiorców najważniejszy jest jednak fakt, że unieważniane kredyty frankowe Legnica uwalniają od toksycznego zobowiązania, a po orzeczeniu TSUE z dnia 15.06.2023 roku frankowicze nie muszą obawiać się pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – mogą natomiast wnosić pozwy o wynagrodzenie ze strony banku.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
68 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *