Porady

Jak można znieść współwłasność?

• Zakładki: 7


Zniesienie współwłasności to nic innego jak zaprzestanie istnienia stosunku prawnego pomiędzy wskazanymi osobami. Rozwiązanie jest istotne w sytuacji braku zgodności co do zarządzania danym majątkiem. Najczęściej opcja taka dotyczy byłych małżonków lub partnerów, którzy zdecydowali się na wspólną inwestycję, mogącą być zarówno nieruchomością, jak i dobrem ruchomym.

Co powinien zawierać wniosek o zniesienie współwłasności?

Poprawnie sporządzony wniosek musi zawierać dane wnioskodawcy, miejsce, datę, adres nieruchomości,  powierzchnię i numer działki, uczestników postępowania, a także inne informacje na temat przedmiotu sporu. Często wymagane są również załączniki w postaci aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej, jeśli sprawa dotyczy nieruchomości albo umowę zrzeczenia się praw do części współwłasności, gdy konflikt dotyczy samochodu. W celu sporządzenia właściwego wniosku warto skorzystać z usług kancelarii. Radca prawny Bydgoszcz pomoże z wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości i posłuży doświadczeniem.

Jak przebiega rozprawa o zniesienie współwłasności?

Po złożeniu wniosku będą wysyłane do stron informacje listem poleconym o rozprawie. Jeśli strony postępowania są zgodne co do podziału, nie muszą osobiście uczestniczyć w czynnościach sądowych. Następny etap w przypadku wszelkiej zgodności dokumentów to krótkie przesłuchanie i ustalenie zniesienia. Ostatnią częścią jest uprawomocnienie się postanowienia, które następuje po 21 dniach od wydania.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią radcy Prawnego w Bydgoszczy Dr Karol Smoter.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *