Porady

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – czy wszystkie zobowiązania upadłego zostaną umorzone?

• Zakładki: 8


Upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która pozwala osobom fizycznym, a także od 2019 roku osobom, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, uwolnić się od długów, których nie są w stanie spłacić. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ostatecznością – przed decyzją o takim kroku prawnym należy podjąć wszystkie możliwy próby, by do upadłości konsumenckiej nie dopuścić. Jest to bowiem niełatwy proces, wymagający dużego wysiłku od upadłego, a ponadto nie prowadzi od całkowitego oddłużenia. Jakie zobowiązania upadłego są umarzane w postępowaniu o upadłość konsumencką, a które wierzytelności w dalszym ciągu ciążą na osobie, która skutecznie ogłosiła upadłość konsumencką?

Zobowiązania umarzane po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest na trzy sposoby: realizacja planu spłaty, całkowite oddłużenie bez planu spłaty wierzycieli lub warunkowe oddłużenie bez planu spłaty, gdy upadły tymczasowo nie jest zdolny do realizacji planu spłaty. W ramach instytucji, jaką jest upadłość konsumencka, możliwe jest umorzenie:

  • kredyty i pożyczki – długi bankowe i pozabankowe
  • nieopłacone składki ZUS i nieuregulowane podatki
  • w przypadku umorzenia długów bez planu naprawczego koszty postępowania upadłościowego
  • zobowiązania, które nie zostały zgłoszone przez wierzyciela
  • zobowiązania, których upadły nie był świadomy

Pozostałe zobowiązania, wynikające między innymi z obowiązku alimentacyjnego, zasądzonych odszkodowań, zadośćuczynień, rent, świadczeń lub nawiązek w ramach środków karnych, długów powstałych po ogłoszeniu upadłości. Składając wniosek o upadłość konsumencką trzeba przygotować się na postępowanie, które wymaga od dłużnika cierpliwości, dyscypliny i poświęceń. Udział w nim ułatwia wsparcie doświadczonego w podobnych sprawach prawnika.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Prawną Temida.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
12 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *