Porady

Sprawy frankowe – czym są klauzule spreadowe w umowach frankowych?

• Zakładki: 98


Kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, znane jako „kredyty frankowe”, stanowiły atrakcyjną opcję finansowania dla wielu polskich kredytobiorców. Jednakże, wielu z nich zaczęło doświadczać trudności w spłacie zobowiązań, zwłaszcza w kontekście nagłych i znacznych wzrostów kursu franka. Jednym z kluczowych elementów umów kredytowych, który stał się przedmiotem kontrowersji, są tzw. klauzule spreadowe.

Czym są klauzule spreadowe?

Klauzule spreadowe są to klauzule umowne w umowach kredytowych, które określają sposób przeliczania kursu walut – PLN oraz CHF. Takie zapisy były konieczne ze względu na wyrażanie kwot kapitału i kwot rat w dwóch różnych walut. W przypadku zdecydowanej większości umów kredytowych, doszło jednak do naruszenia prawa przy tworzeniu klauzul spreadowych. Banki jednostronnie określały sposób przeliczania kursu walut, odnosząc się do własnych tabeli kursów walut. Dodatkowo należy podkreślić, że pod uwagę brano kurs kupna lub kurs sprzedaży – zawsze na korzyść banku, a nie kredytobiorcy.

Klauzule spreadowe w sprawach frankowych

Wiele spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi koncentruje się na klauzulach spreadowych. Kredytobiorcy argumentują, że nie byli wystarczająco informowani o wpływie tych klauzul na koszty kredytu. Niektóre sądy uznały niektóre zapisy za niejasne i trudne do zrozumienia dla przeciętnego kredytobiorcy, co może stanowić podstawę do uznania klauzul spreadowych za nieważne lub niedozwolone.

Klauzule spreadowe w umowach kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego są istotnym elementem, który wpływa na koszty kredytu dla kredytobiorców. Spory i wyroki sądowe dotyczące tych klauzul zwracają uwagę na konieczność większej przejrzystości i uczciwości w stosunkach między bankami a kredytobiorcami. Kredytobiorcy, którzy mają wątpliwości co do klauzul spreadowych w swoich umowach, powinni skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym, aby uzyskać odpowiednią pomoc i ocenę swojej sytuacji – kredyty frankowe Legnica, które zawierają klauzule spreadowe, najczęściej są unieważniane z korzyścią dla kredytobiorcy.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
30 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *