Bez kategorii

Unieważnienie kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

• Zakładki: 62


Chociaż prawomocne unieważnienie umowy kredytowej jest najważniejszym etapem walki o uwolnienie się od toksycznego kredytu frankowego, nie oznacza dla kredytobiorcy zakończenia całej batalii. Ta kończy się w chwili całkowitego rozliczenia należności z bankiem oraz wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po unieważnieniu kredytu frankowego?

Czym jest list malazalny? Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest standardową procedurą, której dopełnić muszą wszyscy kredytobiorcy po spłaceniu kredytu hipotecznego. Po otrzymaniu potwierdzenia z banku o całkowitej spłacie kredytu, należy wystąpić do banku z wnioskiem o wystawienie dokumentu, na podstawie którego sąd wykreśli hipotekę. Bank wystawia taki dokument, w którym zawiera informacje o danych kredytobiorcy i nieruchomości, a także o rodzaju hipoteki. Ponadto w dokumencie tym bank musi zawrzeć oświadczenie o wygaśnięciu wierzytelności. Dokument ten nazywamy listem mazalnym, a jego otrzymanie po spłacie kredytu hipotecznego jest jedynie formalnością.

Następnie, aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, należy złożyć wniosek w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, pod jaki podlega nieruchomość. Do wniosku dołączamy list mazalny i wnosimy opłatę – oczekiwanie na wykreślenie hipoteki uzależnione jest od obłożenia sądu.

Niestety osoby, które wygrały w sądzie sprawę o unieważnienie kredytu frankowego, mierzą się ze znacznie większymi trudnościami. Banki często ignorują wniosek o wystawienie listu mazalnego. Jak wykreślić hipotekę, gdy bank nie wystawia nam listu mazalnego?

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej bez listu mazalnego?

Na ratunek kredytobiorcom, którzy mimo prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej nie mogli wykreślić hipoteki z księgi wieczystej, przyszedł Sąd Najwyższy. Uchwałą z dnia 8 września 2021 dał sądom rejonowym prawo do wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku sądu, unieważniającego umowę kredytową. Warunkiem jednak jest zawarcie postanowienia o unieważnieniu umowy kredytowej w sentencji wyroku, a nie w jego uzasadnieniu.

Uchwała Sądu Najwyższego zakończyła więc trudności, z jakimi borykała się większość frankowiczów. Obecnie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po unieważnieniu kredytu CHF jest wyłącznie formalnością. Niestety frankowicze i inni kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość – mnogość wygranych spraw i składanych wniosków do sądów spowodowały zator i czas oczekiwania na wykreślenie hipoteki znacznie się wydłużył.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
27 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *