Porady

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – kredytobiorcy odetchnęli z ulgą

• Zakładki: 29


15 czerwca 2023 TSUE wydał orzeczenie, na które czekali wszyscy frankowicze, starający się o unieważnienie kredytu CHF. Zgodnie z orzeczeniem bankom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Jakie jeszcze decyzje zapadły w TSUE?

Banki nie dostaną wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Odkąd kredytobiorcę zaczęli coraz skuteczniej walczyć o unieważnienie umów kredytowych, banki szukały kolejnych sposobów, by przedłużać sprawy i by zniechęcać innych kredytobiorców do wnoszenia pozwów. Jednym z takich sposobów było roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału przez kredytobiorców. Banki argumentowały roszczenie tym, że skoro umowa zostaje uznana za nieważną, kredytobiorca nie powinien korzystać z udzielonego im kapitału, w związku z czym – według banków – kredytobiorcy powinni zapłacić za bezumowne korzystanie z pieniędzy.

W wątpliwość poddawały to polskie sądy, jednak skierowano do TSUE pytanie prejudycjalne, aby ostatecznie rozwiano wątpliwości. TSUE orzekło, że chociaż dyrektywa 93/13 nie precyzuje sytuacji kredytobiorcy i kredytodawcy po unieważnieniu umowy kredytowej, jednak zapisy tejże dyrektywy jasno wskazują, że sytuacja prawna po unieważnieniu umowy powinna powrócić do stanu przed jej zawarcia. Ponadto, ponieważ stroną poszkodowaną w sprawach frankowych nie są banki, a kredytobiorcy, to im właśnie przysługuje prawo do rekompensaty za przetrzymywanie bezprawnie pobieranych odsetek i innych kosztów kredytu.

Wyrok TSUE z 15 czerwca jest kolejnym wyrokiem, który potwierdza bezprawne działanie banków, udzielających kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego. Należy jednak pamiętać, że nadal kredytobiorca musi przed sądem wykazać, że ich umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne – unieważnienie kredytu możliwe jest wyłącznie na tej podstawie. Radca prawny Bydgoszcz sporządzi odpowiedni pozew sądowy, a następnie przygotuje klienta do rozprawy – doświadczenie w sprawach frankowych znacząco zwiększa szansę na wygraną i prawomocne unieważnienie kredytu frankowego.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
114 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *