Porady

Wypadek przy pracy – odszkodowanie

• Zakładki: 8


Przepisy zapewniają osobom zatrudnionym ochronę w sytuacji poniesienia uszczerbku na zdrowiu, który powstał w efekcie wypadku przy pracy. Przewiduje się wówczas odszkodowanie za wypadek w pracy. Co warto wiedzieć na ten temat? Komu przysługują tego typu świadczenia? Cenne informacje w kwestii: „wypadek w pracy – odszkodowanie” znajdą Państwo w przygotowanym przez nas tekście. Życzymy miłej lektury!

Wypadek przy pracy – przepisy prawne

Co mówią na temat wypadku przy pracy aktualnie obowiązujące przepisy prawne? Aby się o tym przekonać, należy sięgnąć do ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 3 tego aktu prawnego „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. […] w związku z pracą”.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ zgodnie z u. 2 wypadkiem przy pracy określa się również incydent, który miał miejsce „w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem […] obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

Tym samym wyjazd z siedziby firmowej bezpośrednio do miejsca delegacji będzie wypadkiem przy pracy, ale jeśli pracownik podczas powrotu z pracy do domu wstąpił do znajdującego się na uboczu sklepu – już niekoniecznie. To rozróżnienie jest często analizowane przez organy orzekające (sądy) podczas ustalania, czy pracownik lub jego rodzina ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu  odszkodowania.

Czasem można spotkać się z obiegową opinią, zgodnie z którą wypadek przy pracy to „domena” pracowników fizycznych. Nic bardziej mylnego – uszczerbek na zdrowiu może przytrafić się również codziennej pracy osób zatrudnionych na stanowiskach biurowych itp. W myśl wspomnianej już ustawy wypadek przy pracy może dotyczyć także takich grup jak na przykład posłowie, sportowcy zawodowi, kapłani czy… więźniowie wykonujący pracę w okresie osadzenia.

Last but not leastprawo do odszkodowania za wypadek przy pracy może powstać również w sytuacji, gdy osoba poszkodowana odbywała takie formy nauki lub przygotowania zawodowego jak np.:

  • staż,
  • szkolenie zawodowe,
  • stypendium,
  • inne formy przewidziane w ustawie  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoby zatrudnione w ramach umowy agencyjnej czy zlecenia również mają prawo – jeśli nie koliduje to z innymi przepisami – na uzyskanie takiego świadczenia.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *